Přispějte na opravu další kulturní nebo přírodní památky na Českokamenicku. VÍCE INFORMACÍ ZDE.

 

Školní kříž v Kunraticích

Kříž, který stál před budovou bývalého obchodu a v současnosti nově přestavovaného sídla Obecního úřadu Kunratice, byl počátkem roku 2015 zničen. Při studiu původu této zničené památky lidové zbožnosti došlo k překvapujícímu rozuzlení její historie a významu. Šlo o významný symbol úrovně obce - Školní kříž. O jeho existenci v Kunraticích nebyly dosud vůbec žádné dostupné informace… V publikaci "Krajina pod Studencem v proměnách doby" H. Slavíčková z Děčínského archivu uvádí: "…Vlastní školní budovu (Schulhaus) č.p. 58 měla obec Kunratice již v roce 1771. Stav původní budovy školy a její kapacita byly již nevyhovující, neboť roku 1838 se jednalo o nutnosti vystavět ve vsi novou, větší školní budovu, vyučování tou dobou navštěvovalo až sto dětí. Obec nakonec odkoupila dům č.p. 56, bývalý statek, v němž zřídila druhou školu. K zřízení památky lidové zbožnosti obcí patrně došlo, až v době kdy se vyučovalo v obou školních budovách. 

 

Až dne 1. září 1925 byla zahájena výuka v nové moderní školní budově čp. 100, vystavěné uprostřed obce. Nad starou školou č.p. 58 stála dřevěná zvonička, doložená již k roku 1785. Po dalších sto šedesáti letech začala její konstrukce chátrat, aby stavba nakonec byla v šedesátých letech stržena. Když se v době první světové války rekvírovaly zvony, místní lidé ukryly jak zvon ze zvoničky, tak zvon ze hřbitova. Po válce je vrátily na původní místa, ale odvodu kovů prováděnému v době druhé světové války již neunikly. Ke zrušení moderní školy došlo roku 1975". O existenci bývalého školního kříže se však dozvídáme až po jeho zničení a to ze starých fotografií původní budovy školy č.p. 58, která stávala právě v těchto místech. Původní školu v Kunraticích nadále bude připomínat pouze obnovený Školní kříž… Text na desce kříže: "Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zu einander." V překladu: "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.

 

Projekt "Obnova zničeného kříže a jeho osvětlení v Kunraticích" byl realizován za součinnosti Občanského sdružení pod Studencem a Obce Kunratice z grantu Nadace OF z programu Opomíjené památky, Nadace Via z programu "Fond kulturního dědictví"a grantu města Česká Kamenice. Byl dále uskutečněn i díky finanční spoluúčasti Obce Kunratice a Občanského sdružení pod Studencem, které mimo vložených vlastních prostředků získalo finanční podporu od darů paní R. Hergetové, M. Nádvorníkové, J. Oleárníkové, L. Škvorákové a pánů M. Hlavničky, P. Kryštůfka, V. Kužela a R. Šedivého. 

 

Požehnání obnovené sakrální památky - tzv. školního kříže v Kunraticích se konalo v sobotu 25. června 2016. Hlavní celebrant J. M. can. Karel Jordán Červený, děkan v České Kamenici, čestný kanovník kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích a terciář dominikánského řádu po krátké rozmluvě požehnal obnovené památce a účastníkům slavnostního setkání obyvatel.

 

Všem donátorům a soukromým dárcům mnohokrát děkujeme, bez této pomoci bychom nebyli schopni projet zrealizovat.

 

Restaurátoři: panové Jan Fedorčák, Martin Šerák a Petr Podzemský odvedli překrásné dílo a jejich um pomohl navrátit další památku lidové zbožnosti v prostoru pod Studencem na Českokamenicku.

 

Občanské sdružení pod Studencem, e-mail: info@podstudencem.cz, tel.: 725 240 048

 

 

Pozvánka

Stav před obnovou

 
 
 

Instalace kříže a požehnání

  
     

     

  
   
    
        
  

  

  

  

 

Projekt obnovy drobných kulturních a přírodních památek realizujeme za přispění sponzorů a dárců.

Bez pomoci vás - sponzorů, ale i drobných dárců bychom nebyli schopni dokončit jednotlivé projekty obnov kulturních a přírodních památek.