Přispějte na opravu další kulturní nebo přírodní památky na Českokamenicku. VÍCE INFORMACÍ ZDE.

 

Polírův kříž (Polierskreuz)

Tzv. Polírův kříž (Polierskreuz) stál původně při chřibské cestě na vršku nad vesnicí Studený. Obnovu dřevěné schrány provedl v zimě roku 1938 tesař, truhlář a polír Franz Stelzig z domu čp. 27, údajně jako projev díků za to, že nezačala válka, k níž se evidentně schylovalo. V letech 2001-2003 došlo na náklady chalupářů ze Studeného ke kompletní renovaci a k transferu kříže na nynější místo. V roce 2008 byla nově obnovena malba Krista, neboť se začaly projevovat známky poškození rzí. Na náklady Občanského sdružení Studený a Lipnice vyhotovil obraz malíř Miroslav Hejný z Varnsdorfu.

Z historie : Dřevěnému zrekonstruovanému kříži s postavou Krista namalovanou na plechu, chráněnou ozdobnou dřevěnou schránou se stříškou, který stojí od transferu v roce 2003 v těsné blízkosti skalní Johnovy kaple (naproti domu čp. 55 v dolní části obce směrem do Pavlínina údolí), se říká Polírův kříž (Polierskreuz). 

Hajní knížete Kinského údajně pořídili čtyři kříže tohoto typu, které vztyčili na různých místech (jeden z těchto křížů stával v Pavlínině údolí), tzv. Polírův kříž byl původně postaven při chřibské cestě na vršku nad vesnicí Studený, na selském pozemku Christiana Austena z domu čp. 7. Biskupská revize shledala jeho stav v roce 1836 jako dobrý. 

Dřevěná schrána mohla být pořízena později. Její obnovu provedl v zimě roku 1938 tesař, truhlář a polír Franz Stelzig (nar. 4. 11. 1869 ve Studeném) z domu čp. 27, údajně jako projev díků, že nezačala válka, ke které se evidentně schylovalo. 

V letech 2001-2003 došlo na kompletní renovaci kříže. Do té doby ležela schrána povalená na zemi a malba Krista chyběla. Když byla posléze nalezena, byly zhotoveny nové, ručně vyřezávané podpěry stříšky. Bylo třeba opravit i spodní část postavy Krista, která byla zlomená. Opravy se ujali studenečtí chalupáři Alena Forejtová, Vladimír Forejt, Emil Liso a Ladislav Mervínský ml. Malbu Kristova těla provedl Václav Sládek, při osazování kříže následně pomáhali Jiří Vojáček se synem Martinem. Z důvodu bezpečnosti této drobné sakrální památky bylo rozhodnuto o jejím přenesení na nové místo. Veškeré informace o prováděné rekonstrukci jsou podrobně sepsány a uloženy za tělem Spasitele.

 

Obnova v červenci roku 2008: V roce 2008 došlo k další obnově malby Krista, neboť se začaly projevovat známky poškození rzí. Na objednávku Občanského sdružení pod Studencem vyhotovil obraz malíř Miroslav Hejný z Vansdorfu. Náklady na malbu a nátěr ozdobné schránky uhradilo občanské združení, jehož člen Vladimír Forejt renovoval nátěr ozdobné schrány kříže. K opětovné osazení malby Krista došlo 20. 7. 2008.


 

 

 

 

 


 

 

Projekt obnovy drobných kulturních a přírodních památek realizujeme za přispění sponzorů a dárců.

Bez pomoci vás - sponzorů, ale i drobných dárců bychom nebyli schopni dokončit jednotlivé projekty obnov kulturních a přírodních památek.