Přispějte na opravu další kulturní nebo přírodní památky na Českokamenicku. VÍCE INFORMACÍ ZDE.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1719

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1719 je nejstarší dochovanou významnou drobnou památkou lidové zbožnosti, která se dochovala v obci Kunratice u České Kamenice.

 

Na návsi Kunratic stál od roku 1719 na kamenném soklu s reliéfy po stranách kamenný sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého. Dali ji postavit u mostku přes potok nedaleko usedlosti čp. 70 na své vlastní náklady manželé Elias a Dorothea Aschlerovi (později se podoba příjmení transformovala na Eschlerovi). Stalo se tak v roce 1719. Toho roku došlo k otevření Nepomukova hrobu a  teprve za deset let k Janovu svatořečení. Datace sochy je zřejmá z nápisu na soklu: S:IOANNI VON NEPOMVK ZV EHREN SEZET ELIAS DOROTHEA ASCHLERIN. Renovace barokního díla se uskutečnila roku 1823. Kolem jánského sloupu kdysi postavili plůtek. Pozůstalý sokl je vyzdoben ze tří stran reliéfy. Tuto výzdobu zasvětili manželé vyobrazení svých křestních patronů: v poušti pod keřem leží Eliáš, kterého krmí anděl; najdeme zde i Dorotu s chlapcem a košíkem a také andílky nadnášející pietu. 

 

Projekt "Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 - Kunratice u České Kamenice" byl v I. etapě rekonstrukce památky, ukončené 17. 12. 2018, financován z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018

 

Řešení II. etapy projektu se mohlo uskutečnit díky obdivuhodnému nadačnímu příspěvku v rámci  31. otevřeného grantového kola Ústecké komunitní nadace v oblasti podpory Moje obec, můj kraj, můj domov a to z Fondu Renesance Martina Hausenblase

 

Celý projekt byl dále hrazen z prostředků Obecního úřadu Kunratice, Spolku Pod Studencem a darů soukromých dárců. 

Bez dotační finanční podpory, finančních prostředku obce Kunratice a Spolku Pod Studencem včetně darů soukromých dárců, by se nikdy tato překrásná drobná památka zvláštního významu proměny nedočkala. 

 

Rekonstrukci prováděl pan BcA. Jan Fedorčák z České Lípy za dobrovolnické činnosti členů spolku a obyvatel obce Kunratice. Dovolujeme si všem vyjádřit vřelý dík.


 
Občanské sdružení pod Studencem, e-mail: info@podstudencem.cz, tel.: 725 240 048
 

Socha sv. Jana Nepomuckého v Kunraticích Socha sv. Jana Nepomuckého v Kunraticích Socha sv. Jana Nepomuckého v Kunraticích
  

Socha sv. Jana Nepomuckého v Kunraticích

     

     

  
   
    
        
  

  

  

  

 

Projekt obnovy drobných kulturních a přírodních památek realizujeme za přispění sponzorů a dárců.

Bez pomoci vás - sponzorů, ale i drobných dárců bychom nebyli schopni dokončit jednotlivé projekty obnov kulturních a přírodních památek.