Přispějte na opravu další kulturní nebo přírodní památky na Českokamenicku. VÍCE INFORMACÍ ZDE.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého (r. 1741)

Občanské sdružení pod Studencem si dovoluje Vás pozvat na slavnostní setkání povodního a současného obyvatelstva u sochy sv. Jana Nepomuckého v dolní části Lísky/České Kamenice konané v sobotu 6. září 2014 od 15 hodin u příležitosti požehnání obnovené drobné sakrální památky.
Hlavní celebrant J. M. can. Karel Jordán Červený děkan v České Kamenici, čestný kanovník kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích a terciář dominikánského řádu.

 

Projekt byl pod patronací oblasti podpory "Moje obec, můj kraj, můj domov" společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. podpořen Ústeckou komunitní nadací z prostředků společnosti NYYLO a.s. a Fondu Pavly a Pavla Redlichových" a z dotačních programů Česko německého fondu budoucnosti a Nadace OF. Dále jej podpořili manželé Valečkovi, Vrtílkovi, Rausovi, paní JUDr. Frimlová J., Ing. Mrázková I., MUDr. Wiererová O., Hurst S., pan Mgr. Hedvík J., za rodáky pan Eschler H. a velké množství drobných dárců, kteří poslali své finanční prostředky formou DMS na veřejnou sbírku zaregistrovanou u Krajského úřadu Ústeckého kraje za účelem obnovy drobných kulturních památek.

 

Občanské sdružení pod Studencem vložilo finance z darů získaných od členů sdružení pana Toušky F., Kužela V., Jindry M. a paní Maškové V. Slavnostní setkání je financováno z grantového projektu města Česká Kamenice Všem donátorům a dárcům srdečně děkujeme, bez této pomoci bychom jistě nebyli schopni projet rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1741 zrealizovat. Komplexní restaurátorský zásah provedl MgA. J. Fedorčák z České Lípy Kulturní program připraví Ženský pěvecký soubor z České Kamenice. Budeme velmi potěšení, pokud se tohoto setkání budete moci zúčastnit.

 

Občanské sdružení pod Studencem, e-mail: info@podstudencem.cz, tel.: 725 240 048

 

 

Pozvánka

Stav před obnovou

    

  

Průběh obnovy, po obnově

  
     

   

  
  
        
        

  

  

  

 

Projekt obnovy drobných kulturních a přírodních památek realizujeme za přispění sponzorů a dárců.

Bez pomoci vás - sponzorů, ale i drobných dárců bychom nebyli schopni dokončit jednotlivé projekty obnov kulturních a přírodních památek.